CV dansk

Arbejde

Februar 2019 – nu KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER i Miljøstyrelsen
Ansvarlig for formidling for GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, som hvert år uddeler 200 mio. kr. til projekter, som skal fremme grøn og bæredygtig udvikling i landbruget og fødevaresektoren.

August 2009-februar 2019 FREELANCER OG PROJEKTMEDARBEJDER
Freelance for bl.a. Kristeligt Dagblad, Orientering på P1 og en række fagblade. Flere længerevarende projektansættelser (se herunder). Medlem af Freelancefællesskabet Periskop i Aarhus.

2014-2016 KOMMUNIKATIONSKONSULENT Aarhus Universitet for det internationale økologiforskningscenter ICROFS

Kommunikationsrådgiver og ansvarlig for webkommunikation, forskningsformidling og publikationer om ny landbrugsforskning:

 • Forskningsformidling til fagblade
 • Redigering af forskerartikler
 • Redaktør for flere populærvidenskabelige udgivelser
 • Digitale nyhedsbreve på dansk og engelsk
 • Udvikling af hjemmesider på dansk og engelsk
 • Profilering af centeret og forskerne på sociale medier
 • Kommunikationsrådgivning af ledelse og medarbejdere
 • Medarrangør af konferencer og fagmøder 

2012-2014 KOMMUNIKATIONSMEDABJEDER Det Økologiske Råd
Ansvarlig udvikling af undervisningsmaterialer. Projekter i perioden:

 • Fremtidens Landbrug, prisvindende rolle- og computerspil, som modtog EU Kommissionens pris som mest innovative formidling af landbrugspolitiske emner i 2014 (projektleder)
 • Vi deler et hav – undervisningsmateriale om landbrugets påvirkning af havmiljøet til Folkeskolen.
 • EU’s miljø- og landbrugspolitik: redaktør på en serie hæfter og en hjemmeside om forskellige aspekter af EU’s regulering inden for landbrug, miljø, trafik og energi.

2007-2009 ERASMUS MUNDUS MA: GLOBALISEIRNG & JOURNALISTIK
Masterstudium. Erasmus Mundus MA i globalisering og journalistik fra universiteterne i Aarhus, Amsterdam og Swansea.

2001-2007: REDAKTØR OG VÆRT på Miljømagasinet, P1 – DR
Ugentligt magasinprogram (45 minutter) om miljø, energi, klima, landbrug og fødevareproduktion med nyheder, baggrund og reportage fra ind- og udland. I arbejdet som vært og redaktør var jeg ansvarlig for indholdet af programmet, for det tilknyttede medarbejderes indslag og desuden selv producerende.

1997-2001: NYHEDSJOURNALIST OG REDAKTIONSLEDER P4 – DR Vejle
Nyhedsreporter og redaktionsleder på DRs regionale nyheder til P4 i Vejle. Regional nyhedsproduktion og samararbejde med Radioavisen.

1992-1997: JOURNALIST ved LandbrugsAvisen
Nyheds- og fagjournalist på forskellige stofområder i Landbrugets Mediehus. Bl.a. fagmedarbejder på forskellige stofområder, fagredaktør for Magasinet Mark og reporter på Erhvervs- og Økonomiredaktionen, driftsøkonomi.

1990-1991 Regional RADIOREPORTER på P4 Østjylland
Allround reporter på nyhederne og reportageredaktionen

1990: LOKALJOURNALIST på Randers Amtsavis
Praktikstilling som lokaljournalist på Randers Amtsavis i Langå og i redkationssekretariatet i Randers (redigering). Nyhedsjournalistik og reportage fra lokalområdet.

1979-1988: Udlandsophold (Frankrig), højskoleophold, landmandsuddannelse (Grønt Bevis), landbrugsarbejde og freelanceskribent.

Uddannelse og kurser

2011: Poynter Institute Florida.
Telling Great Stories. Kursus i fortællende journalistik.

2010: Update. Den Journalistiske Efteruddannelse. Seks ugerskursus og træning i webjournalistik. Tekst, foto, lyd og video til nettet.

2007-2009: MA /Cand. mag. medievidenskab, journalistik og globalisering  Dobbeltgrad fra Aarhus og Swansea Universiteter (Erasmus Mundus). Se ovenfor.

1995-1998 Sidefag i Europastudier, Aarhus Universitet
Deltidsstudium ved siden af job i DR

1992-1994 Sidefag i Mellemøststudier, SDU
Deltidsstudium ved siden af job på Landbrugsavisen.

1988-1992 Journalist (BA) DJMX
Journalistuddannelse med specialisering i EU-forhold og europæiske politik, historie og samfundsforhold ”Europe in the World”- inklusive et halvt år på School of Journalism i Utrecht, Holland.

1980-1985 Landmandsuddannelse Grønt Bevis Landbrugsfaglig uddannelse med tre års praktik og skoleophold på Næsgård Agerbrugsskole og Vejlby Landbrugsskole.

1979:  Matematisk-naturfaglig student, Viborg Katedralskole.


Udgivelser 

Som det plejer at være derhjemme 
Hovedland, 2018
En bog om udvikling af en bedre og mere menneskevenlig plejehjemskultur. Bogen er srkevet i samarbejde med organisationen Eden Alternative

At danse livet. En antologi om Brita Haugen og rituel dans (red)
Vestjyllands Højskoles Forlag, 2015
En jubilæumsbog i anledningen af præst, højskolelærer, fortæller og danser Brita Haugens 75-års fødselsdag, 50 års jubilæum som fortæller og hendes fratræden som lærer på Vestjyllands Højskole.

Vi deler et hav. Det Økologiske Råd, 2o14
Faglig fiktionsbog for elever på mellemtrinnet om sammenhængen mellem maden på tallerkenen, landbrugets produktionsmetoder og havmiljøet. Udgivet i forbindelse med EU-projektet BERAS, oversat til fem sprog. www.videlerethav.dk

Skolehaver i Praksis. Forlaget Frydenlund, 2012
En inspirationsbog til lærere der vil bruge haven i undervisningen

Generationsmøder i Praksis. Forlaget Frydenlund, 2011
En fagbog til pædagoger og lærere om at bruge mødet mellem børn og gamle i forskellige pædagogiske sammenhænge.

Telling Stories of War. Lambert Acacdemic Publishing, Tyskland, 2010
Swansea University og Lamberth Publishing
Speciale om fortællende journalistik i krigsreportagen med afsæt i Aasne Seirstads dækning af invasionen af Irak 2003.

Vi der valgte landet. En bog om kvinder i dansk landbrug.
Forlaget Klim, 1988.
Interviewbog om kvinder, der har valgt en aktiv erhvervskarriere i landbruget.